YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.2 trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.2 tr 33 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau và cho biết tính chất hoá học của cacbon (là chất oxi hoá hay chất khử)

C + CO2 to→ CO (1)

C + Fe2O3 to → Fe + CO (2)

C + CaO to→ CaC2 + CO (3)

C + PbO to→ Pb + CO2 (4)

C + CuO to→ Cu + CO2 (5)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.2

C + CO2 to→ 2CO (1) 

3C + Fe2O3 to → 2Fe + 3CO (2) 

3C + CaO to→ CaC2 + CO (3) 

C + 2PbO to→ 2Pb + CO2 (4) 

C + 2CuO to→ 2Cu + CO2 (5)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.2 trang 33 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF