ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 27 Cacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 27 về Cacbon online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Oxi
  • B. Cacbon
  • C. Photpho
  • D. Lưu huỳnh
  • A. Cho mỗi loại vào muỗng sắt đun trên ngọn lửa đèn cồn
  • B. Cho mỗi loại tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao.
  • C. Đun nóng mỗi loại bột trong chén sứ
  • D. Cả 3 cách đều đúng
   
   
  • A. Kim cương.
  • B. Than chì.
  • C. Cacbon vô định hình. 
  • D. Cả 3 dạng
  • A. gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.
  • B. hòa tan trong nước mưa.
  • C. cả A và B.
  • D. cần cho cây xanh quang hợp nên không gây ô nhiễm.
  • A. Chất oxi hóa.
  • B. Chất khử.  
  • C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
  • D. Không có vai trò gì.
 • Câu 6:

  Chất nào sau đây không phải dạng thủ hình của cacbon ?

  • A. than chì   
  • B. thạch anh
  • C. kim cương   
  • D. cacbon vô định hình
 • Câu 7:

  Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

  • A. C + O2 → CO2  
  • B. C + 2CuO → 2Cu + CO2
  • C. 3C + 4Al → Al4C3  
  • D. C + H2O → CO + H2
 • Câu 8:

  Vật liệu dưới đây được dùng để chế tạo ruột bút chì ?

  • A. Chì.
  • B. Than đá.
  • C. Than chì.
  • D. Than vô định hình.
 • Câu 9:

  Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

  • A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điện.
  • B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.
  • C. Than gỗ, than xương có khả năng hấp thụ các chất khí và chất tan trong dung dịch.
  • D. Khi đốt cháy cacbon, phản ứng tỏa nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là khí cacbonic.
 • Câu 10:

  Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được (đktc). Giá trị của m là

  • A. 1,2 và 1,96.   
  • B. 1,5 và 1,792.
  • C. 1,2 và 2,016.  
  • D. 1,5 và 2,8.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1