ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.4 trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.4 tr 33 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

a) C → CO2 →  CaCO3 →  CaO →  Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2

b) Fe2O→  Fe →  FeCl3 →  Fe(OH)3 →  Fe2O3

Fe →  FeCl→  Fe(OH)2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.4

 
 

Phương trình háo học:

a)

(1) C + O2 to→ CO2

(2) CO+ Ca(OH)→ CaCO3 + H2O

(3) CaCO3 → CaO + CO2

(4) CaO + H2O → Ca(OH)2

(5) Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

b)

(1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

(2) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(3) FeCl+ 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

(4) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe + HCl → FeCl2 + H2

(6) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)+ 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.4 trang 33 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hành thư

  Củi than cháy đc trong kk. Nhà e có củi than xếp trong hộc bếp. Tại sao củi than đó lại k cháy

  Giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh

  1) Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2 tạo ra trong pứ trên tác dụng với 3,4 lít dd NAOH 0,5M ta đc 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacbonat bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hòa?

  2) Nếu thêm một lượng vừa đủ dd CaCl2 1M thì sẽ đc bao nhiêu gam kết tủa? Tính thể tích dd CaCl2 phải dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1