YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.7 trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.7 tr 34 SBT Hóa học 9

Đem nung hỗn hợp hai oxit CuO và ZnO có tỉ lệ số mol là 1 : 1 với cacbon trong điều kiện thích hợp để oxit kim loại bị khử hết, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (ở đktc). Hãy tính khối lượng mỗi oxit kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.7

Sơ đồ phản ứng: ZnO, CuO C → Zn, Cu

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nZn = 0,1 mol

Theo đề bài, ZnO, CuO có tỷ lệ số mol là 1:1 nên Zn và Cu cũng có tỉ lệ số mol 1:1

⇒ nCu = nZn = 0,1 mol

mCuO = 8g; mZnO = 8,1g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.7 trang 34 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON