YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.5 trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.5 tr 34 SBT Hóa học 9

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp khí CO và H2 (hình 3.3).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thể tích hỗn hợp khí (đktc) thu được ở phản ứng trên khi dùng hết 1 tấn than chứa 92%

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.5

a) Phương trình hóa học:

C + H2O to→ CO + H2

b) Thể tích hỗn hợp khí thu được.

Trong 1000 kg than có: 1000 x92/100 = 92 kg cacbon

C + H2O → CO + H2

12g          22,4l    22,4l

12kg        44,8m3

920kg      \(\frac{{44,8.920}}{{12}} = 3434,7({m^3})\) hỗn hợp khí

Thể tích hỗn hợp khí thực tế thu được: 3434,7.85/100 = 2919,5 m3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.5 trang 34 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF