YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.3 trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.3 tr 33 SBT Hóa học 9

Trong quá trình luyện quặng sắt thành gang, người ta dùng CO làm chất khử. Hãy tính thể tích khí CO (đktc) có thể thu được từ 1 tấn than chứa 90% cacbon, nếu hiệu suất của cả quá trình phản ứng là 85%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.3

Khối lượng cacbon trong 1 tấn than: \(\frac{{1000.90}}{{100}} = 900\) tấn

2C + O2 → 2CO

2.12kg       2.22,4m3

900kg         x m3

x = \(\frac{{900.2.22,4}}{{2.12}} = 1680{m^3}\)

Thực tế, thể tích khí CO thu được là: 1680 x 85/100 = 1428 (m3)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 33 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON