Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau X -> A -> B -> C -> D -> Cu

bởi Nguyễn Anh Hưng 24/04/2019

1/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

X -> A -> B -> C -> D -> Cu

Biết X,A,B,C,D là hợp chất khác nhau của Cu

Câu trả lời (1)

  • \(CuSO_4\rightarrow CuCl_2\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\rightarrow CuO\rightarrow Cu\)

    bởi Nguyễn Shuu 24/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan