Tính V và m

bởi Nguyễn Thị Thúy 25/04/2019

Thổi từ từ V (l) hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua 1 ống đựng 16,8g hỗn hợp ba oxit: CuO, Fe2O3, Al2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được sản phẩm gồm m(g) chất rắn, một hỗn hợp khí và hơi nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32g. Tính V và m?

Câu trả lời (1)

 • Đây là cách giải theo TN nha
  CO và H2 đều lấy đi một ntố O của hh ôxit
  m khí tăng =mO=0.32
  => m=16.8-0.32=16.48g
  nO=0.02
  =>nkhí=nO=0.02
  V=0.448l

  bởi Phạm Kim Anhh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thùy Trang

  Tìm CT oxit

  bởi Thùy Trang 25/04/2019 |   1 Trả lời

  Cho 13,92 gam FexOy tan vừa đủ trong 600ml dung dịch hcl 0,8M. Tìm CT oxit

 • Hoa Hong

  Câu 1: Cho 16(g) oxit sắt có công thức FexOy. Sau phản ứng \(Fe_xO_y+CO\rightarrow xFe+yCO_2\) kết thức, khối lượng chất rắn giảm 4,8 (g). Lập công thức của oxit sắt
  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị (II) và một lượng vừa đủ dd H2SO4 thì thu được một dd muối có nồng độ là 22,6%. Xác định oxit kim loại

  Câu 3: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với Hiđrô là RH4. Biết Hiđrô chiếm 12,5% khối lượng của hợp chất. Xác định R
  Mấy pn hc lp 10 vô giải giúp mk vs hihahihahiha mk nghĩ hè xog cái qên hết mất cách giải pài này r ngaingungvui

 • Hong Van

  1)Cho 100ml FezCl2 1M tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư thu được một chất kết tủa trắng , xanh và dung dịch A. Lọc tách kết tủa rồi đem nung nóng thu được một chất kết tủa màu đen . Cho chất rắn đó vào ống sứ , nung đỏ rồi cho khí CO đi qua đến khi phản ứng kết thúc thu được kim loại màu trắng bạc . Tính khối lượng kim loại đó .

  2)Hòa tan hoàn toàn 18,4g hh gồm sắt và sắt (II) oxit=300ml dd H2SO4 1M coa khối lượng riêng d=1,65 g/ml tác dụng vừa đủ

  a)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất hh ban đầu .

  b)Tính C% cuả muối tạo thành dd sau phản ứng

 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Để hòa tan 3,9g kim loại X cần dùng thể tích (ml) dd HCl và có 1,344l Hiđro bay ra(dktc). Mặt khác để hòa tan 3,2g oxit kim loại Y nặng a gam. Nung Y cũng cần dùng thể tích (ml) dd HCl ở trên. Hoi X,Y là kim loại gì?

 • Nguyễn Lê Tín

  Một ống sứ chứa 4,72 gam một hỗn hợp A gồm 3 chất là Fe,FeO,Fe2O3. Nung nóng ống ở nhiệt độ cao rồi cho một dòng khí hiđrô đi qua . Dẫn khí tạo thành sau pư đi qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc . Sau khi pư kết thúc khối lượng của bình đựng axit sunfuric tăng thêm 0,9 gam. Nếu cũng lấy 4,92 gam A cho tác dụng với dung dịch HCl 1M dư thì thu được 0,672 lít khí hiđrô (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

  b)Tính thể tích dung dịch axit HCl 1M tối thiểu để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A .

  Cảm ơn mọi người đã giúp !

 • Nguyễn Anh Hưng

  Khử 1 lượng ô-xit sắt bằng H2 nóng dư, lượng hơi nước tạo ra hấp thụ bằng 50g dung dịch H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 5,012% . Chất rắn thu được sau phản ừng , khử hoà tan hoàn toàn bằng đừng dịch HCl thu được 2,24l khí ( đktc ) . Tìm CTHH của OXIT

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho các chất sau K2O, Fe2O3,SO2,Al2O3.Chất nào có thể tác dụng được với H2O,HCl,NaOH,CO2.Viết các PTHH.

  Mọi người giúp tớ với cám ơn nhiều ạ vui

 • Bo bo

  mn trả lời giúp mình

  a) Nêu các tính chất hóa học của kim loại

  b) Nêu các tính chất của dãy hoạt động kim loại

  c) Nêu cách điều chế kim loại

  d) Kim loại kiềm có tính chất gì đặc biệt (Al,Zn)

 • hoàng duy

  Hòa Tan 8g CuO vào 100ml dung dịch 2.5M . Tính CM của các chất tan có trong dung dịch

 • hồng trang

  1) Đốt cháy 65g hỗn hợp gồm quặng FeS2 và quặng ZnS người ta thu được 20,16 lít SO2 (ĐKTC). Xác định khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  2) Nung hỗn hợp gồm hai muối CaCO3 và MgCO3 thu được 22,8g hỗn hợp hai oxit và 10,08 lít CO2 (ĐKTC). Tìm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  3) Cho một hỗn hợp gồm Fe2O3 và Al2O3 người ta dùng H2 dư để thử 500g hỗn hợp đó. Hãy tính khoos lượng Fe và Al tạo thành sau phản ứng. Biết tỉ lệ khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là: mFe2O3: m Al2O3= 1:2

  ( Mình đang cần gấp mọi người cố gắng giúp mình nhé !!! )