ADMICRO
UREKA

Hãy xác định kim loại M

1. Hòa tan hoàn toàn 8,7g một hỗn hợp gồm Kali và một kim loại M ( thuộc nhóm IIA ) trong dung dịch HCl dư, thì thu được 5,6dm3 H2 . Nếu hòa tan hoàn toàn 9g kim loại M trong dung dịch HCl dư, thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít ( đktc ). Hãy xác định kim loại M.

@Trần Hữu Tuyển Giải dùm coi hử, phần đầu thì giải xong rồi còn phần cuối thấy người ta giải nhưng cứ khó hiểu í, xem thử.

2. Hòa tan 8g hỗn hợp A gồm K2CO3 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư, khí sinh ra được sục vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được m(g) kết tủa. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A để m đạt giá trị cực tiểu ( nhỏ nhất ) và cực đại ( max )

3. Hòa tan hết 4,52g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại A,B kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II bằng 200ml dung dịch HCl 0,5M. Spu thu được dung dịch C và 1,12 lít khí D (đktc).

a) Xđ 2 kl A,B

b) tính tổng Kluong của muối tạo thành trong dd C

c) toàn bộ lượng khí D thu được ở trên hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dd Ba(OH)2 Tính nồng độ mol/l của dd Ba(OH)2 để:

- Thu được 1,97g kết tủa

- Thu được lượng kết tủa max, min

@Trần Hữu Tuyển giải chi tiết xí nghe, 2 bài cuối t cứ mơ mơ màng màng không hiểu í cái khối lượng min thì nco2 max ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • K2CO3 + H2SO4 -> K2SO4 + CO2 + H2O (1)

  MgCO3 + H2SO4 -> MgSO4 + CO2 + H2O (2)

  Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O (3)

  BaCO3 + CO2 + H2O -> Ba(HCO3)2 (4)

  nBa(OH)2=0,06(mol)

  Nếu 8g là K2CO3 thì nCO2=0,057971(mol)

  Nếu 8g là MgCO3 thì nCO2=0,095238(mol)

  =>0,057971\(\le\)nCO2\(\le\)0,095238

  Xét TH1: kết tủa max

  Từ 3:

  nBa(OH)2=nBaCO3=nCO2=0,06(mol)

  Đặt nK2CO3=a

  nMgCO3=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}138a+84b=8\\a+b=0,06\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,0548

  b=0,0052

  mK2CO3=138.0,0548=7,5624(g)\(\Leftrightarrow94,53\%\)

  mMgCO3=8-7,5624=0,4376(g)\(\Leftrightarrow5,47\%\)

  Xét TH2: kết tủa min

  Để kết tủa min thì nCO2 max

  nCO2 max=0,095238(mol)

  =>%mMgCO3=100%

  Cũng ko chắc lắm vì số hơi lẻ

    bởi Hoàng Kim 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON