AMBIENT
UREKA

Hòa tan hết lượng rắn z cần mấy g dung dịch axit nitric 12,6% và tạo dung dịch muối nồng độ mấy %?

Hoà tan Xg hỗn hợp X(Magie oxit và Natri oxit) vào nước được 150 ml dung dịch y có nồng độ=0,8M và 8g chất rắn z

a)tính giá trị x

b)hoà tan hết lượng rắn z cần mấy g dung dịch axit nitric 12,6% và tạo dung dịch muối nồng độ mấy %

c)xục 2,88 lít khí CO2 (đkt) vào dung dịch y thu được dung dịch muối nồng độ mấy M,cho biết V dung dịch không thay đổi đáng kể

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Na2O+H2O\(\rightarrow\)2NaOH

  \(n_{Na_2O}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{1}{2}.0,15.0,8=0,06mol\)

  \(m_{Na_2O}=0,06.62=3,72g\)

  mMgO=8g( tương ứng 0,2 mol)

  x=3,72+8=11,72g

  b) Na2O+2HNO3\(\rightarrow\)2NaNO3+H2O

  MgO+2HNO3\(\rightarrow\)Mg(NO3)2+H2O

  Số mol HNO3=2.0,06+2.0,2=0,52mol

  \(m_{dd_{HNO_3}}=\dfrac{0,52.63.100}{12,6}=260g\)

  mdd=11,72+260=271,72g

  Số mol NaNO3=0,06.2=0,12mol

  Số mol Mg(NO3)2=0,2mol

  \(C\%_{NaNO_3}=\dfrac{0,12.85.100}{271,72}\approx3,75\%\)

  \(C\%_{Mg\left(NO_3\right)_2}=\dfrac{0,2.148.100}{271,72}\approx10,9\%\)

    bởi Nguyễn Trường 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF