AMBIENT
UREKA

Tính Vdd HCl 2M cần dùng

Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Mg và MgO bằng dd Hcl , dd thu được cho tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa. Rửa sạch ở nhiệt độ cao thấy khối lượng không đổi thu được 14 g chất rắn

a. XÁc định thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

b. Tính Vdd HCl 2M cần dùng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg, MgO

  nMgO = \(\dfrac{14}{40}=0,35\left(mol\right)\)

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2O

  ......x..........2x.............x

  ......MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

  ..........y.........2y..............y

  ......MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl

  .....x + y.............................x + y

  ......Mg(OH)2 --to--> MgO + H2O

  .......x + y...................x + y

  Ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}24x+40y=10\\x+y=0,35\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  % mMg = \(\dfrac{0,25.24}{10}.100\%=60\%\)

  % mMgO = 100% - 60% = 40%

  nHCl = 2.(x + y) = 2 . 0,35 = 0,7 mol

  VHCl = \(\dfrac{0,7}{2}=0,35M\)

    bởi Nguyễn Bảo Ngọc 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON