YOMEDIA

Tính Vdd HCl 2M cần dùng

Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp Mg và MgO bằng dd Hcl , dd thu được cho tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa. Rửa sạch ở nhiệt độ cao thấy khối lượng không đổi thu được 14 g chất rắn

a. XÁc định thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

b. Tính Vdd HCl 2M cần dùng

  bởi hồng trang 12/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg, MgO

  nMgO = \(\dfrac{14}{40}=0,35\left(mol\right)\)

  Pt: Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2O

  ......x..........2x.............x

  ......MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

  ..........y.........2y..............y

  ......MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl

  .....x + y.............................x + y

  ......Mg(OH)2 --to--> MgO + H2O

  .......x + y...................x + y

  Ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}24x+40y=10\\x+y=0,35\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  % mMg = \(\dfrac{0,25.24}{10}.100\%=60\%\)

  % mMgO = 100% - 60% = 40%

  nHCl = 2.(x + y) = 2 . 0,35 = 0,7 mol

  VHCl = \(\dfrac{0,7}{2}=0,35M\)

    bởi Nguyễn Bảo Ngọc 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA