AMBIENT

Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 54 sách GK Hóa lớp 8

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Công thức về khối lượng của phản ứng:

\({m_{Mg}}\; + {\rm{ }}{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}{m_{MgO}}\)

b) Khối lượng của khí oxi tham gia phản ứng:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}{m_{MgO}}\;-{\rm{ }}{m_{Mg}}}\\ { \Rightarrow {\rm{ }}{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}15{\rm{ }}-{\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}6\left( g \right)} \end{array}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng

  Thành phần chính của đất đèn là canxicacbua. Khi cho đất đèn hợp với nước có phản ứng sau :
  Canxicacbua + nước ------> Canxihidroxit + axetilen
  Biết rằng 80kg đất đèn hợp với 36kg nước thu đc 74kg canxihidroxit và 26kg khí axentilen. Tính tỉ lệ % khối lượng canxicacbua có trong đất đèn

  Help ~~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất X cần 2 mol khí oxi thu được 1 mol khí Cacbônic và 2 mol nước công thức phân tử của chất X là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Khẳng định sau gồm 2 ý: 'Trong phản ứng hóa học chỉ phân tử biến đổi còn các phân tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn.'

  Cả hai ý đều đúng nhưng ý một giải thích cho ý hai. Vì sao.

  Hãy sửa lại để ý một không cần phải giải thích cho ý hai.

  Mọi người làm nhanh giùm, cảm ơn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Bài 15: Chất tinh khiết và chất hỗn hợp có thành phần và tính chất khác nhau như thế nào?

  Bài 17: Cho sơ đồ phản ứng như sau:

  Lưu huỳnh+Oxi -> Lưuhuỳnhđioxit

  Nếu khối lượng lưu huỳnh là 32g, khối lượng Oxi là 32g thì khối lượng của lưuhuỳnhđioxit là bao nhiêu?

  Help me....!!Thankyou <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Nung 11,3g CaCO3 và MgCO3 thu được 5,5g khí cacbonic và mang hỗn hợp CaO và MgO. Tính M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Viết phương trình chữ, công thức về khối lượng và áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính toán các bài sau:

  1. Cho hỗn hợp gồm hai muối A sunfat (A2SO4) và B sunfat (BSO4) có khối lượng 44,2 gam tác dụng vừa đủ với 62,4 gam bari clorua (BaCl2) trong dung dịch thì cho 69,9 gam kết tủa bari sunfat (BaSO4) và hai muối mới tan là A clorua (ACl), B clorua (BCl). Tính khối lượng hai muối mới tan sau phản ứng.

  2. Đốt cháy 1,6 gam chất M cần 6,4 gam khí oxi (O2) thu được khí cacbonic (CO2) và nước (H2O) theo tỷ lệ khối lượng CO2: khối lượng H2O bằng 11 : 9. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra.

  3. Khi nung 300kg đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat (CaCO3) thu được 140kg vôi sống (CaO) và 110kg khí cacbonic (CO2). Tính thành phần % về khối lượng của canxi cacbonat có trong đá vôi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Viết phương trình chữ, công thức về khối lượng và áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính các bài sau:

  1. Cho 8 gam Ca phản ứng với 3,2 gam oxi. Tính khối lượng canxi oxit (CaO) sinh ra.

  2. Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với 21,9 gam axit clohiđric (HCl) thu được x gam muối nhôm clorua (AlCl3) và 0,6 gam khí hiđro. Tính x.

  3. Đem phân hủy 31,6 gam kilipemanganat (KMnO4) sau phản ứng thu được 19,7 gam K2MnO4, y gam MnO2 và 3,2 gam O2. Tính y

  và B sunfat (BSO4) có khối lượng 44,2 gam tác dụng vừa đủ với 62,4 gam Bari clorua (ACl), B clorua (BCl). Tính khối lượng hai muối mới tan sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho 12g magie tác dụng với dung dịch axit sunfuric (H2SO4) cho 60g Magie sunfat MgSO4 và 1g Hiđro (H2).

  a. Viết phương trình hóa học.

  b. Tính khối lượng axit sunfuric đã dùng.

  c. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử kim loại với các phân tử chất khác trong phương trình.

  Giúp mình với! Mai mình phải nộp rồi!<3:)khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  đá vôi đem nung có nguyên chất không? tại sao? nếu không nguyên chất hãy tính tỉ lệ %tạp chất trong đá vôi.?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Canxicacbonat là thành phần chính của đá vôi, biết rằng khi nung đá vôi, canxicacbonat trong đá vôi bị nhiệt phân thành canxi oxit và khí cacbonic.

  Hãy tìm phần trăm tạp chất có trong 1 tấn đá vôi, biết rằng khi nhiệt phân 1 tấn đá vôi tạo ra 425kg canxi oxit và 480 kg khí cacabonic.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  bạn nào hiểu rõ được về phương pháp tăng giảm khối lượng chỉ mình vs+ VD cụ thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  đốt cháy 32g hợp chất A cần dùng 128g O2->thu được khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 11:9.tính khối lượng CO2;H2O tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng Áp dụng:Nung 10,2g đá vôi (CaCO3)sinh ra 9g vôi sống và khí cacbonic

  a.Viết công thức về khối lượng

  b.Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Đốt nóng hỗn hộp gồm 5,6g Fe và 4g S thu được sắt II sumpua ( FeS )

  Biết dùng dư 0,8g S. Tính khối lượng FeS thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Tính khối lượng các dung dịch ở 250C:
  a) 35 gam muối ăn vào 100 gam nước ?
  b) Độ tan của đường là 204 gam ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế khí õi bằng cách nhiệt phân kaliclorat ( KClO3 ) theo sơ đò phản ứng :

  KClO3 ________to________> KCl + O2

  a) Tính khối lượng KClo3 cần thiết để điều chế đc 9,6 g oxi

  b) Tính khối lượng KCl đc tạo thành ( bằng 2 cách: theo PTHH và áp dụng ĐLBTKL)

  giúp mk khẩn cấp vớiohokhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  CHo kim loại kẽm phản ứng vưà đủ với 4,6g axit clohidric (HCl), sau p/ứ thu được 13,6g kẽm clorua (ZnCl2_ và giải phóng 0,4g khí H2

  a, Viết công thức về khối lượng của p/ứ

  b, tính khối lượng kẽm đã tham gia p/ứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với de HCl (cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc,người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96 lít H2 (ĐKTC).

  a) Viết các phương trình hoá học?

  b) Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tính mO2 pứ

  bởi Thùy Trang 27/06/2019

  Đốt cháy 2,4g bột Magie thu được 4g Magieoxit

  a)viết sơ đồ phản ứng

  b)Tính mO2 pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Biết rằng kim loại Zn tác dụng với axit clohiđro HCL tạo ra khí Hiđro H2 và kẽm clonia ZnCl2. Cho bt khối lượng của Zn và HCL đã phản ứng là 6,5g và 7,3g khối lượng của ZnCl2 là 13,6g. Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên.

  Giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi này với!

  Câu 1: Cho A gam kim loại Na vào 100g nước thấy thoát ra 0.1g H2 và thu được 102.2g dung dịch NaOH. Xác định A Câu 2: Cho 4.45g hỗn hợp hai kim loại A và B tác dụng hết với A và B thu được 6.05g hỗn hợp hai oxit a/Viết sơ đồ phản ứng hóa học xảy ra b/Tính khối lượng oxi cần dùng. Câu 3: Cho 0.52g hỗn hợp hai khối lượng kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 0,33lit khí thoát ra ở đktc.Tính khối lượng muối than thu được Câu 4: hòa tan 10,14g Cu, Mg và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84l khí A ở đktc và 1,54g chất rắn B và dung dịch C .Cô cặn dung dịch C thu được M gam muối .Tính M Câu 5: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl ,cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng .Sau đó làm thí nghiệm như sau : Cho 28g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl(đĩa A) cho m gam nhôm vào cốc đựng H2SO4 loãng .Khi cả nhôm và Fe đều tan hết thì thấy cân ở vị trí thăng bằng . Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1) Giả sử có sơ đồ phản ứng hóa học : A + B -> C + D

  Kí hiệu: mA, mB, mC, mD lần lượt là khối lượng của các chất A, B, C, D.

  Viết phương trình bảo toàn khối lượng.

  2) Cho phản ứng A + B -> C + D

  Biết khối lượng của ba chất tính được khối lượng của chất còn lại như thế nào?

  Viết biểu thức tính khối lượng của chất đó.

  3) Trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCl2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfat (Na2SO4) thu được sản phẩm trọng đó có 23,3 gam bari sunfat (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCl). Hãy tính giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Tính m

  bởi Nguyễn Phương Khanh 28/06/2019

  cho 13,4 g hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe phản ứng vừa đủ với dung dịch có chứa 36,5 g HCl thu được \(m_{_{ }g}\) hỗn hợp muối Y gồm \(AlCl_3\),\(MgCl_2\),\(FeCl_{_{ }3}\). tính M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Khử hòan toàn 20,8g hỗn hợp bột gồm:FeO,Fe,Fe2O3 cần vừa đủ 6,72l H2 (đktc). TÍnh mFe thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan hoàn toàn 9,2 g hỗn hợp một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III trong dung dịch HCl dư, người ta thu được 5,6 lít H2 (đktc).Tính khối lượng muối được tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 40 gam CuO phản ứng với 50 gamH2SO4. ThThu đực 50 gam CuSO4 và nước. Biết rằng chỉ có 98% H2SO4ththam gia phản ứng. Tính khối lượng nước.

  Giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  hãy giải thích vì sao

  1khi đun nóng miếng đồng thì khối lượng tăng lên

  2khi đun nóng CaCO3 thì thấy khối lượng giảm đi

  giúp vs mik cần gấpps

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>