YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 54 sách GK Hóa lớp 8

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Công thức về khối lượng của phản ứng:

\({m_{Mg}}\; + {\rm{ }}{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}{m_{MgO}}\)

b) Khối lượng của khí oxi tham gia phản ứng:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}{m_{MgO}}\;-{\rm{ }}{m_{Mg}}}\\ { \Rightarrow {\rm{ }}{m_{{O_2}}}\; = {\rm{ }}15{\rm{ }}-{\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}6\left( g \right)} \end{array}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF