YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 54 sách GK Hóa lớp 8

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g.

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

⇒ mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl - mNa2SO4 = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8 gam

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON