YOMEDIA
NONE

Bài tập 15.1 trang 20 SBT Hóa học 8

Bài tập 15.1 trang 20 SBT Hóa học 8

a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hidro (xem lại hình 2.6, trong SGK về phản ứng này).

b) Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohidric đã phản ứng là 6,5g và 7,3g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6g.

Hãy tính khối lượng của khí hidro bay lên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.1

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mZn + mHCl = mZnCl2 + mH2

b) mH= (mZn + mHCl) - mZnCl2 = (6,5 + 7,3) – 13,6 = 0,2(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.1 trang 20 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON