YOMEDIA
NONE

Bài tập 15.7 trang 21 SBT Hóa học 8

Bài tập 15.7 trang 21 SBT Hóa học 8

Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách nung nóng kali clorat KClO3 (chất rắn màu trắng). Khi đun nóng 24,5g KClO3, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng là 13,45g. Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất của phản ứng phân hủy là 80%.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.7

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng khí oxi thu được là:

mO2 = 24,5 – 13,45 = 11,05(g)

Khối lượng thực tế oxi thu được: mO2 = (11,05 x 80)/100 = 8,84 (g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.7 trang 21 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  1/1 hỗn hợp có 16 gam bột lưu huỳnh và 28 gam bột sắt.Đốt nóng hỗn hợp thu được chất thu được là Sắt(II)sunfua

  Viết PTHH của phản ứng;tính khối lượng của sản phẩm

  2/Hợp chất nhôm sunfua có thành phần 64%S và 36%Al

  a-Tìm CTHH của hợp chất trên

  Viết PTHH tạo thành nhômsunfua từ 2 chất ban đầu là nhôm và lưu huỳnh

  b-Cho 5,4 gam nhôm tác dụng với 10 gam lưu huỳnh. Tính khối lượng hợp chất tạo thành và khối lượng chất còn dư sau phản ứng nếu có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1/Hãy giải thích vì sao:

  a/khi nung nóng canxicacbonat thì thấy khối lượng giảm đi

  b/Khi để 1 lưỡi dao ngoài trời, sau 1 thời gian sẽ bị gỉ.Hãy cho biết khối lượng của lưỡi dao bị gỉ có bằng khối lượng của lưỡi dao trước khi bị gỉ không

  2/1 hỗn hợp có 8 gam bột lưu huỳnh và 28 gam bột sắt.Hãy cho biết:

  -Khối lượng của Sắt (II)sunfua thu được

  -Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Vàng

  giúp mình vs ạ

  cho 2,16 g kim loại R (hóa trị không đổi) vào cốc đựng 250g dung dịch Cu(NO3)2 3,76% màu xanh đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch không màu có khối lượng 247,152g.kim loại R là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  hòa tan 7,8 g hh 2 kl A( hóa trị 2) và B( hóa trị 3) bằng dd h2so4 loãng vừa đủ thu được 8,96l h2 ở đktc. tính dố gam muối kan sau phản ứng và tìm A,B biết số mol kl B bằng 2 lần số mol kl A và nguyên tử khối của A bằng 8/9 nguyên tử khối của B

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M vào dung dịch HCl dư , phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

  M+ HCl ---->muối clorua + khí hidro

  thu lấy toàn bộ lượng hidro thoát ra . dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 g 

  a) tính số g khí hidro thu được 

  b) tính số g HCl phản ứng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  đốt cháy hết 9 g kim loai Mg trong không khí thu được15 g MgO 

  tính kl O2đã phản ứng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Vàng

  Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của Natri  sunfat Na2SO4 là 14,2g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g và 11,7g.

  Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  chia 14,3 g hỗn hợp 3 kim loại kẽm , nhôm, magie, thành 2 phần bằng nhau .phần 1 ;hòa tan= dung dịch HCl giải phóng 5,6 l hidro ở đktc và tạo ra a (g) hỗn hợp muối , phần 2 đem đốt cháy = oxi tạo ra b(g) hỗn hợp 3 oxit . tính a,b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  viết biểu thức về khối lượng cho 80 g ZnO tan hết trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được khối lượng dung dịch là 250g. Tính khối lượng của dung dịch ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 19,225 Mg,Zn pư đủ vs 1,2mol HNO3 thu đc dd Y và 2,24l hh A:N2,NO2,N20,NO,(mol N2O=molNO2)có tỉ khối so vs H2 là 14,5.tìm%klg Mg trog hh bđâu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  cho các chất Zn,KClO3,H2SO4,H2O,P,MnO2,FeS2.Viết PTHH điều chế H2,O2,H3PO4,Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  bài này giải sao đây ai giúp em với

  Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

  a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

  b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • na na

  ad ơi cho em hỏi bài ạ

  Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

  Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2  đã phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bài tập SGK khác

  AANETWORK
   

   

  YOMEDIA
  ATNETWORK
  ON