YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 31 sách GK Hóa lớp 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:  

Số p  = 12

Số e = 12;

Số e lớp ngoài cùng = 2

Câu b:

Giống nhau: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2.

Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON