ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8 Bài luyện tập 1

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8 về Bài luyện tập 1 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. H2O, Na, HCl, K, O2
  • B. O2 , Ba , Fe , Cu , H2
  • C. H2SO4 , NaCl , Mg , Cl2
  • D. H2, O2 , HCl , CaO, H2O
  • A. 1.
  • B. 10.
  • C. 12.
  • D. -10
   
   
  • A. Cồn để lâu trong lọ không kín dễ bị bay hơi
  • B. Sắt bị gỉ trong không khí.
  • C. Hòa tan muối ăn vào nước được dd nước muối.
  • D. Nước đá hòa tan thành nước lỏng.
  • A. Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hơn trong phản ứng
  • B. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương
  • C. Nguyên tử cùng loại là những nguyên tử có cùng số proton trong nhân
  • D. Nguyên tử chỉ chứa các nơtron không mang điện
  • A. 170
  • B. 160
  • C. 342
  • D. 180
 • Câu 6:

  Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều

  • A. Bột than và bột sắt
  • B. Đường và muối
  • C. Bột đá vôi và muối ăn
  • D. Tất cả đáp án đều đúng
 • Câu 7:

  Cho X có số khối là 40. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 20. Xác định số thứ tự của X trong bảng tuàn hoàn

  • A. 20
  • B. 21
  • C. 30
  • D. 31
 • Câu 8:

  Nguyên tố A có nguyên tử khối gấp 3 lần Beri là

  • A. Sắt
  • B. Oxi
  • C. Nhôm
  • D. Cacbon
 • Câu 9:

  Dựa vào đấu hiệu nào để phân biệt phân tử của đơn chất và phân tử của hợp chất

  • A. Hình dạng
  • B. Kích thước
  • C. Phân tử khối
  • D. Số lương nguyên tử của phân tử
 • Câu 10:

  Cho điện tích hạt nhân Cl=17+. Xác định số khối, số e, số e lớp ngoài cùng.

  • A. Só e=17, số khối là 35.5 số e lớp ngoài cùng là 7
  • B. Số e=17, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 8
  • C. Số e= 18, số khối là 35, số e lớp ngoài cùng là 5
  • D. Số e=18, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 6
 

 

YOMEDIA
1=>1