YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 31 sách GK Hóa lớp 8

Câu sau đây gồm hai phần: Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C.

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý  đều sai.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu trả lời D đúng (cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON