ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 31 sách GK Hóa lớp 8

Câu sau đây gồm hai phần: Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C.

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý  đều sai.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu trả lời D đúng (cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Trung Phuong

  Tính nguyên tử khối của natri??Cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.

  TKs trk. đó ai giái đc trong 10 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thụy Mây

  _ mọi người làm giúp em bài này nha:

  Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố S và O, biết tỉ lệ theo khối lượng của nguyên tử S đối với O là 2:3

  a) Xác định tỉ số giữa số nguyên tử S và số nguyên tử O trong một phân tử chất

  b) Xác định phân tử khối của chất biết trong một phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S

  _cảm ơn mng nhìu :>>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Trong đó,số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,7% . Tìm nguyên tố X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  nguyên tố Y có tổng số hạt proton, notron và electron bằng 40.Xác định tên nguyên tố Y, viết kí hiệu hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Chọn câu đúng sai:

  1,nguyên tử khối của nguyên tử bằng số P cộng với số n

  2,Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton

  3,Điện tích của p bằng điện tích của e về giá trị tuyệt đối

  4,Khối lượng nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tử

  5,Khối lượng của nguyên tử được coi bằng khối lượng của hạt nhân

  6,Số p và n có khối lượng gần bằng nhau

  7,Hạt nhân nguyên tử tạo bởi các hạt P,n,e

  8,Những nguyên tử cùng loại thì có cùng số p trong hạt nhân

  9,Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

  10,Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

  a,1000 lần b,10.000 lần c,20000 lần d,4000 lần

  GIÚP MK VỚI MK ĐANG CẦN GẤP!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1) tính khối lượng theo đơn vị cacbon của 2C, 7K, 12Si, 15P, 8Na, 9Ca, 10Fe

  2, tinhd khối lượng thoe đơn vị gram của các nguyên tử P, Na, Ca, Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Cho biết tên và kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau. a, Nguyên tử X nặng = 1/12 nguyên tử cacbon. b, Nguyên tử Y nặng = 1/2 nguyên tử Lưu huỳnh. c, 1/4 nguyên tử Z = 1/3 nguyên tử kal

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  nguyên tử M có nhiều hơn số p ,e,n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% . tính số hạt mỗi loại .về sơ đồ cấu tạo của nguyên tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Biết 1đvC =1,6605.10-24 g nguyên tử Z nặng 5,321-23 g . Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  1 Trong 9g nước có bao nhiêu p.tử nước, bao nhiêu ng.tử hiđrô, bao nhiêu ng.tử oxi. Tính tỉ lệ sống.tử hiđro trên ng.tử oxi.Tỉ lệ đó có thay đổi không nếu tính với 4,5g nước ?. Giải thích ?

  2 Trong 1 bình người ta trộn 2 khí SO2 và khí SO3. Khi phân tích thì thấy có 2,4 g S và 2,4g O. Tính tỉ số số mol SO2 và SO3 trong hỗn hợp .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1