Hồ Hoàng Khiêm's Profile

Hồ Hoàng Khiêm

Hồ Hoàng Khiêm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 14
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (15)

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 5 tháng

  \int x.sin\sqrt{1+x^{2}}dx  xin các thầy cô chỉ em với

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 6 tháng

  nguyên hàm của hàm số y=(1+sinx)2

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  điện phân 100ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ, hiệu suất 100% với cường độ dòng điện là 9,65A đến khi ở catot bắt đầu thoát khí thì thời gian điện phân là

 • Hồ Hoàng Khiêm đã trả lời trong câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  đốt cháy 

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  cho 1,35g của 1 gluxit , thu được 1,98g COvà 0,81g H2O . Tỉ khối hơi của gluxit này với heli là 45. Công thức phân tửlà

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  cho 1,35g của 1 gluxit , thu được 1,98g COvà 0,81g H2O . Tỉ khối hơi của gluxit này với heli là 45. Công thức phân tửlà

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  cho 1,35g của 1 gluxit , thu được 1,98g COvà 0,81g H2O . Tỉ khối hơi của gluxit này với heli là 45. Công thức phân tửlà

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  log(x2+1)=m2-4 có nghiệm khi và chỉ khi:

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  log(x2+1)=m2-4 có nghiệm khi và chỉ khi:

 • Hồ Hoàng Khiêm đã đặt câu hỏi: xin lời giải chi tiết Cách đây 7 tháng

  log(x2+1)=m2-4 có nghiệm khi và chỉ khi:

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Hồ Hoàng Khiêm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Hoàng Khiêm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi THPT QG năm 2018 môn Hóa học - Mã đề 223) (+3đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Hoàng Khiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)) (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Hồ Hoàng Khiêm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng