RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 58 sách GK Hóa lớp 11

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Có thể dùng các thuốc thử: dung dịch kiềm NaOH, dung dịch BaCl2, để nhận biết các chất (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3.

Amoni sunfat:

+ Dung dịch NaOH: Khí NH3 (mùi khai (1))

+ Dung dịch BaCl2BaSO4 kết tủa trắng (3) → đó là (NH4)2SO4

Amoni clorua:

+ Dung dịch NaOH: Khí NH3 (mùi khai (2))

+ Dung dịch BaCl2Không có hiện tượng gì → đó là NH4Cl

Natri nitrat:

+ Dung dịch NaOH: Không có hiện tượng gì → nhận ra NaNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)