YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 58 sách GK Hóa lớp 11

Một loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Trong 1000g quặng có: 1000. 35% = 350g Ca3(PO4)2

Bảo toàn nguyên tố P ⇒ trong 1 mol Ca3(PO4)2 có 1mol P2O5 nghĩa là trong 310g Ca3(PO4)2 tương ứng có 142g P2O5.

⇒350g Ca3(PO4)2 có lượng P2O5 là:

\({m_{{P_2}{O_5}}} = \frac{{350.142}}{{310}} = 160,3g\)

%P2O5 trong quặng = \(\frac{{160,3.100\% }}{{1000}} = 16,03\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON