YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Chưng cất không khí thu N2

C + H2O ⇔  CO + H2  (đk: 1050oC)

NH4NO3 được điều chế từ sơ đồ sau đây:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF