ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11

Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50,00% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

A. 72,9.             

B. 76,0.

C. 79,2.             

D. 75,5.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.3

 
 

Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K2O.

Khối lượng phân bón KCl tương ứng với 50 kg K2O được tính theo tỉ lệ

K2O       -       2KCl

94 g              2 x 74,5 g

50 kg              x kg ;

x = (50.2.74,5) : 94 = 79,2 kg

Hàm lượng (%) của KCl :  (79,2.100%) : 100 = 79,2% 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Bảo Việt
  Phân kali thì cần thiết bón cho những loại cây nào
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Trang Đặng
  Khi bón phân hóa học cần chú ý điều gì ?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Linh Nông
  Một loại phân đạm có 40% NH4NO3 và 60% (NH4)2SO2 theo khối lượng. Vậy hàm lượng đạm có trong loại phân đó là: A. 35,78% B. 20,36% C.30,56% D. 26,73%
  Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1