YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11

Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50,00% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

A. 72,9.             

B. 76,0.

C. 79,2.             

D. 75,5.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.3

Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K2O.

Khối lượng phân bón KCl tương ứng với 50 kg K2O được tính theo tỉ lệ

K2O       -       2KCl

94 g              2 x 74,5 g

50 kg              x kg ;

x = (50.2.74,5) : 94 = 79,2 kg

Hàm lượng (%) của KCl :  (79,2.100%) : 100 = 79,2% 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF