YOMEDIA

Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 58 sách GK Hóa lớp 11

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4: n(NH4)HPO4 = 1 : 1.

b) Tính khối lượng amophot thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)HPO4

2H3PO4 + 3NH3 → (NH4)HPO4 + NH4H2PO4

2 mol       3 mol         1 mol           1 mol

6000 mol   9000 mol   3000 mol     3000 mol

a) Thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng:

9000.22,40 = 20,16.104 (lít)

b) Tính khối lượng amophot thu được:

m (NH4)2HPO+ m NH4H2PO= 3000. (132,0 + 115,0) = 7,410 . 105 gam = 741,0 kg

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Tại sao không được trộn supephotphat với vôi? Giải thích rõ và viết Phương trình hóa học của phản ứng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Supephotphat được điều chế từ một loại quẳng có chứa 73% Ca3(PO4)2 26% CaCO3 và 1% SiO2.

  a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 65% đủ để tác dụng với 100 kg bột quặng đó.

  b) Supephotphat đơn thu được gồm nhưng chất nào? Tỉ lệ % P2O5 trọng loại pupephotphat đơn trên.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA