YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

Bột photphorit (1)→ axit photphoric (2)→ amophot (3)→ canxiphotphat (4)→ axit photphoric (5)→ supephotphat kép.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.5

Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :

(1) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) → 2H3PO4 + 3CaSO4

(2) 3NH3 + 2H3PO4 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 amophot

(3) NH4H2PO+ (NH4)2HPO4 + 3Ca(OH)2 dư → Ca3(PO4)2 + 3NH3 + 6H2O

(4) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C → 2P + 3CaSiO3 + 5CO

P + 5HNO(đặc) → H3PO4 + 5NO2 + H2O

(5) Ca3(PO4)2 + 4H3PO→ 3Ca(H2PO4)2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF