ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

Bột photphorit (1)→ axit photphoric (2)→ amophot (3)→ canxiphotphat (4)→ axit photphoric (5)→ supephotphat kép.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.5

 
 

Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :

(1) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) → 2H3PO4 + 3CaSO4

(2) 3NH3 + 2H3PO4 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 amophot

(3) NH4H2PO+ (NH4)2HPO4 + 3Ca(OH)2 dư → Ca3(PO4)2 + 3NH3 + 6H2O

(4) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C → 2P + 3CaSiO3 + 5CO

P + 5HNO(đặc) → H3PO4 + 5NO2 + H2O

(5) Ca3(PO4)2 + 4H3PO→ 3Ca(H2PO4)2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Trần

  Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X ( một loại phân bón hoá học), thấy thoát ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Tìm chất X.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo Bo

  Công thức tính độ dinh dưỡng của phân kali

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Nêu các loại phân thường gặp và định nghĩa của chúng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1