ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tại sao không được trộn supephotphat với vôi? Giải thích rõ và viết phương trình hóa học của phản ứng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Vì xảy ra phản ứng sau đây:

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2CaHPO+ 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1