YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 12 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 12 Phân bón hóa học giúp các em học sinh làm quen với thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học; Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hoá học. Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON