YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.1 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.1 trang 19 SBT Hóa học 11

Phân đạm urê thường chỉ chứa 46,00% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70,00 kg N là

A. 152,2.             

B. 145,5.

C. 160,9.             

D. 200,0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.1

46,00 kg N có trong 100 (kg) ure

70,00 kg N có trong (100.70) : 46 = 152,2 kg ure

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF