ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.7 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.7 trang 19 SBT Hóa học 11

Cho 40,32 m3 amoniac (đktc) tác dụng với 147,0 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol

nNH4H2PO4 : n(NH4)2HPO4 = 4 : 1

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành phân bón amophot đó.

2. Tính khối lượng (kg) của amophot thu được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.7

 
 

1. Phương trình hoá học tạo thành loại phân bón amophot phù hợp với đề bài :

6NH3 + 5H3PO4 → 4NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 (1)

2. Tính khối lượng amophot thu được :

Số mol NHlà (40,32.1000) : 22,4 = 1800 mol 

Số mol H3PO4 là (147.1000) : 98 = 1500 mol 

Tỉ lệ số mol NH3: số mol H3PO4 = 1800 : 1500 = 6:5, vừa đúng bằng tỉ lệ hợp thức trong phương trình hoá học (1).

Vậy lượng NH3 phản ứng vừa đủ với lượng H3PO4. Do đó, có thể tính lượng chất sản phẩm thec NH3 hoặc theo H3PO4.

Theo lượng H3PO4, số mol NH4H2POlà (1500.4) : 5 = 1200 mol 

và số mol (NH4)2HPOlà 1500 : 5 = 300 mol 

Khối lượng amophot thu được:

mNH4H2PO4 + m(NH4)2HPO4 = 1200.115 + 300.132 = 177,6.103 (g) hay 177,6 kg

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen thi yen

  Phân bón hoá học là gì???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Hoàng Mai

  mọi người ơi giúp mk vs . tại sao sau khi thu hoạch ngô ta thấy dưới gốc ngô còn phân NPK chưa tan?......giúp mk vs mk k hiểu...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Một loại phân nitrophotka có tỉ lệ về số mol n N : n P : n K = 4:1:2. độ dinh dưỡng của phân kali trong loại phân bón này là :

  ( đáp án là A các bạn giải giúp mình với thanks ak )

  A 28,14% B 47,27% C 14,07% D 23, 64%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X ( một loại phân bón hoá học), thấy thoát ra khí không màu hoá nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Tìm chất X.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1