YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Một trong những phương pháp điều chế canxi nitrat là cho đá vôi hoặc đá phấn tác dụng với axit nitric loãng. Còn amoni nitrat có thể điều chế bằng cách cho amonitrat tác dụng với amonicacbonat. Viết phương trình hóa học và cho biết tại sao các phản ứng này xảy ra hoàn toàn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Điều chế canxi nitrat:

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Điều chế canxi cacbonat:

Ca(NO3)2 + (NH3)2CO3  →  CaCO3 + 2NH4NO3

Các phản ứng trên xảy ra hoàn toàn vì thỏa mãn điều trao đổi ion.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON