YOMEDIA
NONE

Cho nguyên tử kali có 19 proton, 20 nơtron và 19 electron. Tính m tuyệt đối của một nguyên tử kali

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Khối lượng 19p: 1,6726. 10-27 .19 = 31,7794. 10-27 (kg)

  Khối lượng 19e: 9,1094. 10-31 .19 = 137,0786. 10-31 (kg) = 0,0173. 10-27 (kg)

  Khối lượng 20n: 1,6748. 10-27 .20 = 33,486. 10-27 (kg)

  Khối lượng nguyên tử tuyệt đối của một nguyên tử K là:

  31,7794. 10-27 + 0,0173. 10-27 + 33,486. 10-27 = 65,2927.10-27 (kg)

    bởi con cai 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON