Địa lý 9 Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu: dân cư, lao động và những đặc điểm kinh tế của địa lý tỉnh (thành phố) qua đó các em sẽ có những nhận xét, đánh giá khách quan về tỉnh thành phố các em đang tìm hiểu. Có thể so sánh vùng đó với các vùng khác

Tóm tắt lý thuyết

III. Dân cư và lao động

1. Gia tăng dân số

 • Số dân
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm
 • Gia tăng cơ giới.
 • Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.
 • Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Kết cấu dân số

 • Đặc điểm kết cấu dân số: kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.
 • Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế-xã hội.

3. Phân bố dân cư

 • Mật độ dân số.
 • Phân bố dân cư. Những biến động trong phân bố dân cư.
 • Các loại hình cư trú chính.

4. Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

 • Các loại hình văn hóa dân gian. Các hoạt động văn hóa truyền thống…
 • Tình hình phát triển giáo dục: số trường, lớp, học sinh…qua các năm; chất lượng giáo dục…
 • Tình hình phát triển y tế: số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế…qua các năm; hoạt động y tế của tỉnh (thành phố)…

IV. Kinh tế

1. Đặc điểm chung

 • Tinh hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố) so với cả nước.

Bài tập minh họa

Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh

 • Dân cư và lao động

  • Số dân: 6,65 triệu người (2007).
  • Gia tăng dân số cơ giới diễn ra nhanh do lao động nhập cư từ các địa phương khác vào.
  • Số dân đông, nguồn lao động dồi dào nhưng tạo ra sức ép lớn đến kinh tế xã hội của TP.
  • Nhờ thực hiện chính sách về dân số nên trong thời gian qua tỉ lệ dân số phụ thuộc giảm nhiều.
  • Dân cư:
   • Tỉ lệ dân sống thành thị cao: 85% (so với cả nước tỉ lệ dân cư thành thị 25,8 năm 2003)
   • Dân cư phân bố không đều giữa các quận, huyện.
   • Văn hoá giáo dục: thành phố là trung tâm văn hoá giáo dục, tập trung nhiều trường Đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng và các trường chuyên nghiệp.
  • Y tế: là trung tâm y tế lớn nhất cả nước với số bệnh viện và phòng khám chiếm 4% so với cả nước.
 • Kinh tế

  • TP là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
  • Nền kinh tế có cơ cấu kinh tế tiên tiến và hiện đại nhất cả nước.

Lời kết

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Địa lý 9 Bài 42 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 42 gồm các câu hỏi liên quan đến bài học để giúp các em cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tìm hiểu bài học tiếp theo: Bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn