ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 42 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (3 câu):

  • A. 1.08%
  • B. 1%
  • C. 2%
  • D. 0.6%
  • A. 4%
  • B. 5%
  • C. 5,4%
  • D. 5,7%
   
   
  • A. 21,45%
  • B. 28,35 %
  • C. 31%
  • D. 26%
 

 

 

YOMEDIA
1=>1