Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 42 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (3 câu):

 • Câu 1:

  Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng 2013

  • A. 1.08%
  • B. 1%
  • C. 2%
  • D. 0.6%
 • Câu 2:

  Nhóm dân tuổi 65 trở lên chiếm

  • A. 4%
  • B. 5%
  • C. 5,4%
  • D. 5,7%
 • Câu 3:

  Nhóm dân số trẻ dưới 15 tuổi chiếm

  • A. 21,45%
  • B. 28,35 %
  • C. 31%
  • D. 26%

Được đề xuất cho bạn