ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) - Địa lý 9

Sau khi học xong bài Địa lý 9 Bài 42 Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1