Địa lý 9 Bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được hướng dẫn tìm hiểu phần cuối cùng: Các ngành kinh tế và sự phân hóa kinh tế theo lãnh thổ

Tóm tắt lý thuyết

2. Các ngành kinh tế

a. Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp)

 • Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Cơ cấu ngành công nghiệp :
 • Cơ cấu theo hình thức sở hữu.
 • Cơ cấu theo ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chốt).
 • Phân bố công nghiệp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung).
 • Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.
 • Phương hướng phát triển công nghiệp.

b. Nông nghiệp (gồm lâm nghiệp và ngư nghiệp)

 • Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Cơ cấu ngành nông nghiệp.
 • Ngành trồng trọt
 • Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
 • Phát triển và phân bố của các loại cây trồng chính.
 • Ngành chăn nuôi
 • Phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.
 • Ngành thuỷ sản
 • Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, phân bố,...).
 • Ngành lâm nghiệp Khai thác lâm sản.
 • Bảo vệ rừng và trồng rừng.
 • Phương hướng phát triển nông nghiệp.

c. Dịch vụ

 • Vị trí của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).
 • Giao thông vận tải: Các loại hình vận tải. Các tuyến đường giao thông chính. Phát triển giao thông vận tải.
 • Bưu chính viễn thông.
 • Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất - nhập khẩu.
 • Du lịch: Các trung tâm du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch
 • Hoạt động đầu tư của nước ngoài.

3. Sự phân hoá kinh tế theo lãnh thổ

 • Bảo vệ tài nguyên và môi trường
 • Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường của tỉnh (thành phố)
 • Biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Lời kết

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Địa lý 9 Bài 43 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 43 gồm các câu hỏi liên quan đến bài học để giúp các em cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tìm hiểu bài học tiếp theo: Bài 44: Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn