Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 44 Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Lượng mưa trung bình hằng năm là bao nhiêu: 2.504,57mm

  • A. 2.504,57mm
  • B. 1.504,57mm
  • C. 2.004,57mm
  • D. 2.500,50mm
 • Câu 2:

  Sông ngòi chảy theo hướng từ:

  • A. Đông sang Tây
  • B. Tây sang Đông
  • C. Tây Bắc- Đông Nam
  • D. Đông Bắc - Tây Nam
 • Câu 3:

  Lũ bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy trong năm

  • A. Tháng 1 đến tháng 7
  • B. Tháng 7 đến tháng 11
  • C. Tháng 8 đến tháng 12
  • D. Tháng 7 đến tháng 10
 • Câu 4:

  Tỷ trọng GDP ngành từ 1996-1998 là

  • A. Giảm 2,59
  • B. Tăng 2,59
  • C. Ổn định
  • D. Tăng 1,6
 • Câu 5:

  Tỷ trọng ngành dịch vụ giảm là do: 

  • A. Sự biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất
  • B. Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế chưa thích ứng kịp với tốc tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.
  • C. Dịch vụ luôn chiếm trên 50 % tỷ trọng GDP trong cơ cấu kinh tế địa phương.
  • D. A, B, C đúng

Được đề xuất cho bạn