ON
ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 44 Địa lý 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý 9 Bài 44 Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương giúp các em có thể hiểu bài nhanh hơn và phương pháp học tốt hơn.

VDO.AI

 

AMBIENT
1=>1