Địa lý 9 Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố) giúp các em tìm hiểu về vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên... của địa lý tỉnh hay thành phố nơi mình đang sinh sống hoặc 1 tỉnh nào đó trên đất nước ta 

Tóm tắt lý thuyết

I. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính

1. Vị trí và lãnh thổ

 • Phạm vi lãnh thổ. Diện tích.
 • Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế – xã hội.

2. Sự phân chia hành chính

 • Quá trình hình thành tỉnh (thành phố).
 • Các đơn vị hành chính.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

1. Địa hình

 • Những đặc điểm chính của địa hình.
 • Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế xã hội.

2. Khí hậu

 • Các nét đặc trưng về khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự khác biệt giữa các mùa…)
 • Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.

3. Thủy văn

 • Mạng lưới sông ngòi.
 • Đặc điểm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, chế độ nước…)
 • Vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.
 • Hồ: các hồ lớn. Vai trò của hồ.
 • Nước ngầm: Nguồn nước ngầm. Khả năng khai thác. Chất lượng nước đối với đời sống và sản xuất.

4. Thổ nhưỡng

 • Các loại thổ nhưỡng. Đặc điểm của thổ nhưỡng. Phân bố thổ nhưỡng.
 • Ý nghĩa của thổ nhưỡng đối với sản xuất.
 • Hiện trạng sử dụng đất.

5. Tài nguyên sinh vật

 • Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt chú ý tới độ che phủ rừng).
 • Các loại động vật hoang dã và giá trị của chúng.
 • Các vườn quốc gia.

6. Khoáng sản

 • Các loại khoáng sản chính và sự phân bố.
 • Ý nghĩa của khoáng sản đối với phát triển các ngành kinh tế.

→Kết luận: nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinh tế-xã hội.

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm được các nội dung: 

 • Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính
 • Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Địa lý 9 Bài 41 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 41 gồm các câu hỏi liên quan đến bài học để giúp các em cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tìm hiểu bài học tiếp theo: Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn