Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 41 Địa lí tỉnh (thành phố)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Diện tích của tỉnh Khánh Hòa

  • A. 5397 km2
  • B. 5197km2
  • C. 5097 km2
  • D. 5297 km2
 • Câu 2:

  Khánh Hòa có bao nhiêu đơn vị hành chính

  • A. 6
  • B. 7
  • C. 8
  • D. 9
 • Câu 3:

  Để đi suốt dọc tỉnh Khánh Hòa phải đi qua mấy đèo

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 8
 • Câu 4:

  Tỉnh Khánh Hòa địa hình chủ yếu là

  • A. Đồng bằng
  • B. Núi non
  • C. Cao nguyên
  • D. Sơn nguyên
 • Câu 5:

  Đồng bằng chiếm bao nhiêu diện tích ở Khánh Hòa

  • A. 400 km2
  • B. 200 km2
  • C. 300 km2
  • D. 500 km2
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn