YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 7

Quan sát lược đồ Công nghiệp Bắc Mĩ và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Nhận xét về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp

Nêu và giải thích sự phân bố của một số ngành công nghiệp sau:

• Luyện kim (đen, màu)

• Đóng tàu biển

• Công nghệ cao (điệntử, hàng không vũ trụ) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Các trung tâm công nghiệp Bắc Mĩ phân bố không đồng đều trên lãnh thổ mà tập trung chủ yếu ở phía nam vùng hồ Lớn và khu vực ven biển: Đông Bắc Hoa Kì, ven vịnh Mêhicô, Tây Nam Hoa Kì.

Nêu và giải thích sự phân bố của một số ngành công nghiệp sau:

• Luyện kim (đen, màu):

- Phân bố: Ven vùng Hồ Lớn và phía Tây Hoa Kì.

- Vì: Phân bố gần các vùng nguyên liệu (các mỏ khoáng sản: sắt và các kim loại màu)

• Đóng tàu biển:

- Phân bố: Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì, ven vịnh Mêhicô và duyên hải Tây Nam Hoa Kì.

- Vì: Đây là khu vực phân bố nhiều hải cảng lớn.

• Công nghệ cao (điện tử, hàng không vũ trụ)

- Phân bố: Tập trung ở phía Nam (ven vịnh Mêhicô) và Tây Nam Hoa Kì

- Vì: Đây là những ngành công nghiệp mới, yêu cầu kĩ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON