ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Hóa học 12 về khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 3 khái niệmphương pháp sản xuất xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Lipit cộng đồng Hóa HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (123 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1