YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 3 Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

Cùng nhau củng cố, ôn tập lại kiến thức đã học về khái niệm cũng như phương pháp sản xuất xà phòng và ưu nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp thông qua bài Trắc nghiệm Bài 3 Hóa học 12 sau đây:

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON