Giải bài tập SGK Bài 25 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và Nâng cao Sinh học 12 chương 1 Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và củng cố lại kiến thức môn Sinh.