YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị:

  • A. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.
  • B. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.
  • C. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới.
  • D. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 6, loại trừ

  Cách giải:

  * Nội dung cải cách Minh Trị

  Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

  * Về chính trị

  -Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do.

  -Ban hành Hiến pháp 1889.

  * Về kinh tế

  -Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

  -Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

  -Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

  * Về quân sự

  -Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

  -Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

  -Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

  * Về giáo dục

  - Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

  - Chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật trong chương trình giảng dạy,.

  - Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây...

  VDOC

Mã câu hỏi: 36017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)