RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, các quốc gia nào ở Đông Nam Á giành và tuyên bố độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản?

  • A. Việt Nam và Lào.
  • B. Miến Điện, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam.
  • C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào.
  • D. Philippin, Việt Nam và Lào.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 25.

  Cách giải:

  Vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nuớc đã giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cụ thể là ba quốc gia sau:

  -Inđônêxia: ngày 17-8-1945, tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

  -Việt Nam: tháng 8-1945 tiến hành khởi nghĩa => 2-9-1945, nước VNDCCH ra đời.

  -Lào: tháng 8-1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy, đên ngày 12-10, Lào tuyên bố độc lập.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)