YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giói thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi của phong trào đấu tranh của nhân dân Ản Độ là

  • A. chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc.
  • B. chống thực dân Anh, thành lập Liên đoàn Hồi giáo.
  • C. chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội tự do.
  • D. chống thực dân Pháp, đòi độc lập dân tộc.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 33.

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ.

  => Đối tượng và mục tiêu cốt lõi của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là chống thực dân Anh, đồi độc lập dân tộc.

  VDOC

Mã câu hỏi: 36029

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1