RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

  • A. Hội đồng Kinh tế và Xã hội.
  • B. Đại hội đồng.
  • C. Hội đồng Bảo an.
  • D. Tòa án Quốc tế.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7.

  Cách giải:

  Trong 6 cơ quan của Liên hợp quốc thì Hội đồng bảo an là cơ quan giữ vai trò trong yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1