AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?

  • A. Quý tộc tư sản hóa.
  • B. Địa chủ.
  • C. Quý tộc phong kiến.
  • D. Tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 7, suy luận.

  Cách giải:

  Trong chính phủ Minh Trị, tầng lớp quý tộc tư sản hóa vẫn có ưu thế về chính trị rất lớn và giữ vai trò quan trọng trong chính phủ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA