YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan Liên hợp quốc gồm đại diện các nước thành viên là

  • A. Đại hội đồng.
  • B. Tòa án Quốc tế.
  • C. Hội đồng Quản thác.
  • D. Hội đồng Bảo an

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7.

  Cách giải:

  Trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc thì Đại hội đồng gồm đại diện các nuớc thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>