AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tận dụng thời cơ nào vào giữa tháng 8 - 1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh và nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc?

  • A. Sự lớn mạnh của Liên Xô và các nước XHCN.
  • B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
  • C. Các nước Đông Nam Á quyết tâm giành độc lập.
  • D. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 25.

  Cách giải:

  Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh, vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>